Design a site like this with WordPress.com
Get started

Insaan

Yeh Dil tunnha Hai Pur bunta hai, akarta hai Toot neh se Darta hai!! Yeh Zindagi mehroom hai, Pur Waqt chalta hai, Badalta hai, guzarta hai!! Yeh raatein lambhi hai, Mun bhatakta hai, Pur umeed ka diya jalta hai, Yeh bateein masoom hai, Pur dimaag sawaal karta hai Khud se lurta hai, Khud hi koContinue reading “Insaan”